اگر دین اسلام به عنوان یک دین آزاد و طرفدار دمکراسی است، چرا مسلمانان را به عنوان حامیان اصلی تروریسم در جهان معرفی میکنند؟

ترور (Terror) به معنای ترس و وحشت فوق‏العاده، یا کسی و چیزی است که باعث ترس شود. اصطلاحاً به حالت وحشت فوق‏العاده‏ای اطلاق میشود که ناشی از توسل یک فرقه یا حزب است به اعمال شدید (قتل و خونریزی، حبس و مصادره اموال و غیره) برای این که قدرت را به دست آورد یا آن را حفظ کند، مانند دوره ترور در فرانسه، سالهای 1793 تا 1794.
تروریسم (Terrorism) نظام حکومت ترور است. تروریست (Terrorist) به کسی گفته میشود که برای پیش بردن هدف‏های سیاسی خود متوسل به اعمال شدت و ایجاد وحشت و هراس میشود. در فارسی عبارت ترور کردن به معنی "غافلگیر کردن " است و تروریست به معنای کسی است که چنین کند.(1)
در زبان عربی به ترور، فتک و اغتیال گویند. چنین قتلی در اسلام شدیداً نهی شده است و میان ملل و فرق اسلامی، خوارج این عمل وحشیانه را آغاز و اسماعیلیه آن را دنبال کردند.
در روایتی که از امام صادق(ع) وارد شده، حضرت فرمود: "ان الاسلام قید الفتک؛ اسلام ترور را منع کرده است".(2)
در روایت دیگری پیامبر اکرم(ص) فرمود: "اسلام برای مسلمان، امان است. هر کس مسلمانی را به صورت ترور بکشد، چنان باشد که مسلمانی را به جرم مسلمان بودن کشته باشد و قاتل از اهل دوزخ است، هر چند مقتول ستمگری جایزالقتل باشد".(3)
با ملاحظه سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) میبینیم که هیچ گاه دستور ترور کسی را صادر نکردند و به طور کلی این عمل را نهی نمودند. دین اسلام براساس اصول والا که به آن پایبند است، حربه حذف فیزیکی مخالفان و دشمنان را تجویز نمیکند، بعد از شکل‏گیری انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب و در رأس آنها آمریکا با مطرح کردن اتهام‏های بی اساس علیه جمهوری اسلام ایران و به طور کلی اسلام، جنگ روانی جدیدی را آغاز کردند که یکی از محورهای اساسی آن استفاده از حربه‏ای به نام تروریسم است. کشورهای غربی و آمریکا برای از بین بردن جمهوری اسلامی و نهضتی به نام اسلام خواهی، از حربه‏های متعددی استفاده کردند: حربه نقض حقوق بشر، تحمیل جنگ بر جمهوری اسلامی و تروریسم برای منفعل کردن جمهوری اسلامی ایران.
اما آمریکا و غرب خود مظهر تروریسم هستند و در حمایت از تروریسم دولتی (رژیم غاصب اسرائیل) از هیچ کوششی دریغ نمیکنند، گرچه اینان مدعی مبارزه با تروریسم هستند.
اسلام به عنوان یک دین جامع که سعادت بشری را تأمین میکند، برای کرامت و آزادی انسان ارزش زیادی قائل است و جمهوری اسلامی ایران یک نظام حکومتی مستقل و آزاد است. حضور و مشارکت مردم در راهپیماییها و انتخابات متعددی که برگزار شده، نشانگر حمایت از دمکراسی و حضور مردمی در صحنه است.
کشور جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم است، چون بسیاری از مسئولین و شخصیت‏های طراز اول خود را به واسطه تروریسم از دست داده و همواره تروریسم را در اشکال و ابعاد مختلف محکوم نموده است، حال آن که منافقین و دیگر گروهک‏های تروریستی از حمایت‏های آمریکا و غرب بهره‏مند هستند، اما از آنجا که ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‏های جهانی در دست صهیونیسم و آمریکا و جهان غرب وجود دارد، از حربه ترویسم مانند بسیاری از حربه‏ها علیه اسلام و مسلمانان استفاده میکنند، تا از یک طرف بر خیانات خود در جهان اسلام مانند فلسطین و افغانستان و عراق و چپاول منابع آنها سرپوش گذاشته، از طرف دیگر بر کشتار انسان‏ها مشروعیت بخشند. هم چنین خود را از اتهام تروریسم و نقض حقوق بشر مبرا کنند، این موضوع تنها در اتهام به تروریسم نیست، بلکه در تولید سلاح‏های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر و موارد بسیار دیگر (که کشورهای غربی و آمریکا در این جهت پیشگام هستند) کشورهای اسلامی را متهم میکنند.
پینوشت‏ها:
1 - دایرةالمعارف فارسی، غلامحسین مصاحب، ج 1، ص 636 و 637.
2 - بحارالانوار، ج 47، ص 137.
3 - همان ج 50، ص 169.