آیا حضرت محمد(ص) در نماز بر خودش هم صلوات می‌فرستاد؟

آری، در روایات آمده است که پیامبر(ص) در نمار برای خود صلوات می‌فرستاد، از جمله: کعب بن عجره روایت کرده است که پیامبر(ص) در نماز این گونه صلوات می‌فرستاد: «اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد کما صلّیت، علی ابراهیم و آل ابراهیم انّک حمیدٌ مجید».(1)
این صلوات از دو بخش تشکیل شده است:
بخش اوّل : اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد، بخش دوّم: کما صلّیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انّک حمیدٌ مجیدٌ.
آنچه در نماز واجب است، قسمت اوّل آن است و قسمت دوم ( چه در نماز و چه در غیر حال نماز) مستحب است.
پی نوشت:
1 – المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، مؤسسۀ سید الشهدا، 1364 هـ ش، ج 2 ،‌ ص 227.