‌آیا حضرت عیسی و موسی (ع ) قبل از این که بمیرند، در مورد پیامبر اسلام (ص ) مطالب وسفارشی به یهود ونصارا داشتند؟

بشارت هایی در کتب آسمانی قبل از اسلام قبل از اسلام بر آمدن پیامبر اسلام بوده با اینکه در طول تاریخ تحریفاتی در کتب آسمانی پیشین انجام یافته ، باز نشانه هایی فراوانی در این زمینه در همین کتب که امروز دردست ما است ، به چشم می خورد. قرائن نشان می دهد این نشانه ها و اشاره ها در آغاز ظهور اسلام ، بیش تر از امروزدردسترس بوده ، به طوری که قرآن مجید کرارا بر آن ها تکیه کرده است و یهود و نصارا را به دقت در آن ها دعوت می کند. اگر چنین چیزی وجود نداشت ، ممکن نبود قرآن با این صراحت روی نشانه های فوق تکیه کند. آمدن گروهی از یهود به سرزمین مدینه به خاطر بشارت هایی بود که در کتب خود درباره ظهور پیامبر اسلام (ص ) خوانده بودند وعشق و آرزوی درک حضور حضرت ، آنان را به هجری به اطراف مدینه کشانده بود و گرنه محیط حجاز و مدینه جاذبه چندانی برای زندگی مادی نداشت که به خاطر تجارت یازراعت و دامداری آن جا را وطن خود انتخاب کنند.آنان خود را اسزاوارتر از دیگران برای پذیرش آیینی که در انتظار به بودند می دانستند، ولی بعد ازظهور اسلام ، به سبب به خطر افتادن منافع نامشروع گروهی از آنان مسأله را تغییر شکل داد و بعضی از آنان به مقابله باپیامبراسلام (ص ) برخاستند.
قرآن این حقایق را بیان فرموده است : (1)
کسانی که کتب آسمانی به آنان دادیم ، او را (پیامبر) را هم چون فرزندان خود می شناسند.
پیروی می کنند (با اخلاق و رفتار او آشناهستند)، می فهمند او همان است که در تورات و انجیل ، نامش و صاتش برده شده است و
همگامی که عیسی بن مریم به بن به بنی اسرائیل فرمود: ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم ...وبشارت می دهم که رسولی بعد از من خواهد آمد که اسم او احمد است .
پی نوشت‌ها :
1ـ بقره (2 آیه 146