آیا اسلامی که در کشور ما با این همه تبلیغات وسیع معرفی می شود، اسلام ناب محمدی است؟ اگر نیست، موانع آن چیست؟

واقعیت آن است که تا رسیدن به برنامه های اسلام ناب محمدی فاصلة زیادی است که با تحقق آن و اهداف و برنامه های اسلامی، ناهنجاری ها و ظلم ها از بین رفته و در سایه آن جامعه آرمانی به وجود می آید. پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) در صدد بودند اسلام ناب در جهان حاکم شود؛ ولی عملاً آن گونه که باید، ائمه نیز موفق نشدند که اهداف و برنامه های اسلام ناب را تحقق بخشند، زیرا دشمنان اسلام و دین ستیزان با بهره گیری از همة اهرم ها مانع تحقق آن شدند. تلاش های امامان معصوم(ع) نیز در راه تحقق اسلام ناب محمدی(ص) بود. امام علی(ع) با تشکیل حکومت بر آن بود که اسلام ناب را تحقق بخشد، ولی موانع و عواملی به وجود آمدند که حضرت نتوانست همه اهداف و دستورهای اسلامی را پیاده کند،
از برخی آیات(1) و روایات(2) استفاده می شود که امام زمان(ع) موفق خواهد شد که جامعه آرمانی را به وجود آورد و احکام و تعالیم اسلام به بهترین وضعیت ممکن پیاده خواهد شد. در حکوت امام زمان(ع)، عدل و داد و امنیت برقرار(3) شده و جامعه مطلوب به وجود می آید. تشکیل چنین جامعه ای با بهره گیری از امکاناتی است که در اختیار امام زمان(عج) قرار دارد.
حال اگر چه نمی توانیم به جامعه آرمانی آخر الزمان در زمان ظهور امام عصر(عج) دست یابیم، اما می توانیم تلاش و کوشش نماییم تا به آن نزدیک شویم، به همین خاطر، امام راحل(س) بارها مسئولان نظام را به تحقق اسلام ناب محمدی فرا خواند. امروزه نیز یکی از شعارهای جمهوری اسلامی ایران حرکت نمودن به سوی پیاده شدن برنامه های اسلام ناب محمدی است و ایران اسلامی در تحقق بعضی از برنامه های اسلام موفق بوده است.
در خصوص عدم تحقق اسلام ناب محمدی عوامل متعددی مؤثر هستند که برخی از این عوامل مربوط به مسلمانان است و برخی مربوط به دشمنان اسلام می باشد.
تبلیغات سازمان نیافته
یکی از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدی(ص) عدم تبلیغات نظام یافته است. امروزه تبلیغات از اسلام به مراتب کمتر از تبلیغاتی است که دربارة ادیان دیگر مانند مسیحیت صورت می گیرد. مسیحیان با بهره گیری از مبلغان آموزش دیده و برنامه های نظام مند و ابزارهای بسیار گسترده و پیشرفته تبلیغاتی که دارند، از مسیحیت تبلیغ می کنند. امروز متأسفانه اسلام را در جهان به گونه ای با تبلیغات وسیع و گسترده معرفی کرده اند که لفظ اسلام را با تروریسم در اذهان مردم جهان القا کرده اند، و بیشترین جنایات بر ضد مسلمان به همین بهانه ها انجام می گیرد. بر این اساس برای تحقق اسلام ناب محمدی باید برنامه های تبلیغی گسترده صورت گیرد. یکی از علل مهم گسترش اسلام در زمان پیامبر(ص) معرفی اسلام ناب و تبلیغات از آن بود. گوستاولوبون فرانسوی می گوید: "قرآن به زور شمشیر پیشرفت نکرده، بلکه تنها به وسیلة دعوت و تبلیغ بود. تبلیغ بود که ملت های ترک و مغول را پس از ظهور اسلام، هنگامی که بر سر اعراب مسلط شدند، با این که اعراب مغلوب آن ها بودند، مسلمان کرد".(4)
سنت گرایی محض
یکی از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدی، اختلاف مسلمان در تعریف دین و تفسیر آنان از برنامه های اسلامی است. متأسفانه مسلمانان در تفسیر برنامه های اسلام افراط و تفریط نموده، از این رو امروزه گروه های مختلفی وجود داشته و هر کدام از دین تفسیر خاص نموده اند. برداشت های متفاوت از دین و آموزه های آن موجب شده که برخی در تفسیر دین و گرایش به آن دچار مشکل گردند. استاد شهید مطهری به نقد دیدگاه اخباریون پرداخته، نمونه ای را نقل می کند که حاکی از سنّت گرایی محض در تفسیر دین است: "... معروف است که بعضی اخباری ها دستور می دادند که به کفن میت شهادتین بنویسند، آن هم به این صورت بنویسد: اسماعیل یشهد أن لا إله إلا الله، یعنی اسماعیل شهادت می دهد به وحدانیت خدا، حالا چرا شهادت را به نام اسماعیل بنویسند، زیرا در حدیث وارد شده که حضرت صادق(ع) در کفن فرزند شان اسماعیل به این عبارت نوشته بودند. دیگر فکر نمی کردند که در کفن اسماعیل این طور می نوشتند، چون اسم او اسماعیل بود، حالا که مثلاً حسن قلی بک مرده چرا اسم خودش را ننویسم و اسم دیگری را بنویسم؟! اخباریین می گفتند: این دیگر اجتهاد و اعمال نظر و اتکا به عقل است و ما اهل تعبد و تسلیم قال الباقر و قال الصادق می باشیم. از پیش خود دخالت نمی کنیم".(5)
سیاست های ستمگرانه
یکی از موانع بسیار مهم تحقق اسلام ناب محمدی(ص) سیاست های رهبران ظالم است. در طول تاریخ اسلام حاکمان ستمگر در صدد تحریف اسلام برآمده و نگذاشتند که مردم با معارف والای اسلامی آشنا شوند. آنان می دانستند که در آموزه های اسلامی به ستم ستیزی سفارش شده و رهبری از آن کسانی است که لایق و شایسته باشند، از این رو سعی می کردند دین را از سیاست جدا دانسته و معارف آن را مخدوش نمایند. داده های تاریخی نشان از آن دارد که خلفای اموی و عباسی با جلوگیری از فضایل اهل بیت(ع) دین را به گونه ای تفسیر می کردند که با اهداف آنان همخوانی داشته باشد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز حکومت های ستمگر مانع تحقق اسلام ناب محمدی شده و به تحریف آن می پرداختند.
از این رو امام راحل(س) اعلام نمود که اسلام در خطر بوده و ما اسلام امریکایی را نمی خواهیم.
عملکرد مسلمانان
عملکرد مسلمانان نیز یکی از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدی(ص) به حساب می آید. متأسفانه مسلمانان به گونه ای عمل کردند که نه تنها موجب گرایش مردم به اسلام نشدند، که اسلام را وارونه جلوه دادند. از این رو امام علی(ع) فرمود: "یلبس الاسلام لبس الفرو مقلوباً؛(6) مسلمانان اسلام را مانند پوستین وارونه به تن کردند". برخی از مسلمانان با عملکرد خود نشان دادند که اسلام با تمدن و علم مخالف بوده و مسلمانان را صرفاً به زندگی اخروی و دل خوش بودن به آن فرا می خوانند و بین زندگی دنیا و آخرت تضاد حل نشدنی باقی می گذارند.
تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی دشمنان نیز افزون بر عوامل فوق، عامل دیگری است، که در قالب های مختلف ظهور نموده و هدف اصلی آن دین زدایی و تضعیف باورهای دینی است. استکبار می کوشد اعتقادات مردم تضعیف شود و به جای آن باورهای مادی گرایی و الحادی قرار گیرد. شیوه های مبارزه دشمنان علیه اسلام ناب گاهی به عنوان "اباحه گری" و روزی به عنوان "اومانیسم" و روزی دیگر به عنوان "لیبرالیسم" و ... ظهور می نماید.
دشمنان نه تنها علیه اسلام مبارزه می کنند که حتی شیوه های بسیار مناسب را نیز ارائه می دهند. کارل مارکس می گفت: "اگر در محیطی مذهب قدرت دارد، مستقیماً با مذهب مبارزه نکنید، بلکه واژه های مذهبی را تفسیر مادی کنید و در جهت تحریف دین حرکت کنید تا راه برای محو دین و رواج ماتریالیسم هموار شود".(6)
پی نوشت ها:
1. ابراهیم (14) آیة 5.
2. بحارالانوار، ج 51، ص 50.
3. بحارالانوار، ج 1، ص 61.
4. تمدن اسلام و عرب، ص 146.
5. مرجعیت و روحانیت، ص 49.
6. حسن عاشوری، مقاله تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن، ص 36.