مدتی است به پسر خاله‌ام علاقه‌مند شده‌ام، می‌ترسم دوست داشتن گناه باشد، مرا راهنمایی کنید.

علاقه مند شدن به کسی که نامحرم است تا زمانی که به صورت عمل غیر شرعی در خارج نمایان نشود ، گناه نیست ، اما استمرار داشتن این حالت ممکن است عوارض و پیامدهای روحی، روانی نامطلوب داشته باشد. اگر اظهار علاقه به نامحرم اگر همراه با کار حرامى باشد جائز نیست و حرام است. نگاه به نامحرم ، حرف ها و شوخى هایى که باعث تحریک شهوت مى شود و خلوت کردن با نامحرم نیز از گناهان است . هیچ وقت در جای خلوت با او قرار نگیرید که خلوت کردن با نامحرم در جایی که کسی رفت و آمد ندارد ، گناه است ، اگر چه هیچ سخنی نگویند یا کاری نکنند ، یا حتی بحث علمی داشته باشند.
امام علی(ع) فرمود:‌ "اتّقوا معاصى الله فى الخلوات فإنّ الشاهد هو الحاکم؛(1) از گناه کردن در خلوت بپرهیزید، زیرا آن کس (خدا) که شاهد است ( روز قیامت) حاکم و قاضى خواهد بود".
در سنینی که شما قرار دارید ، این مسئله به صورت طبیعی ، به جهت کشش های عاطفی و غریزی شدید در بسیاری از نوجوانان اتفاق می افتد ، اما پس از گذشت مدتی از آن کاسته می شود . مطمئناً علاقه مندی شدید به یک شخص ، فکر و ذهن انسان را به خود مشغول کرده و ممکن است به صورت های مختلف مانند افت تحصیلی ، پریشانی خیال و فکر و حتی انجام گناه منجر شود . در ضمن فکر و ذهن انسان را از یاد خداوند باز می دارد. در چنین صورتی بهتر است که مسئله علاقه و دوستی تان را هر چه زودتر حل نمایید .
اگرعلاقه واقعاً از روی هوا و هوس نیست و شرایط تان برای ازدواج فراهم باشد و پسر خاله نیز به شما علاقه مند باشد ، تنها برای ازدواج و شرایط آن فکر کنید . چون از پسر خاله تان شناخت دارید ، می دانید که برای ازدواج و زندگی همیشگی در کنار او مناسب است ، یا نه . در ضمن شما نیز می توانید از میزان علاقه او به خود از طریق غیر مستقیم آگاه شوید و چنانچه مایل به ازدواج با شما باشد ، برای خواستگاری و طرح آن در خانواده اقدام خواهد کرد. یا مسئله را با مادرتان در میان گذارید.
اما در صورتی که فرض های بالا وجود نداشت و علاقه تان از روی کشش های غریزی و نفسانی باشد ، مانند بسیاری از نوجوانان هم سن شما که به پسرانی علاقه مند می شوند ، بهتر است که فکر و ذهن را از آن آزاد نماید تا بتوانید خود را سبک و رها سازید و در صورت آمدن خواستگار مناسب ازدواج نمایید که علاوه بربهره مندی از فواید و‌آثار بسیار مثبت ازدواج ، فکرتان را آسوه می کنید.
پی نوشت ها:
1. محمدى رى شهری، میزان الحکمه، عنوان 1369.
2. همان ، عنوان 1372.