پسری را دیدم که یک نگاه کرد و سری تکان داد و مرا کاملاً مجذوب کرد، به نوعی که اصلاً نمی‌خواهم او را از دست دهم. ...

پرسش:
پسری را دیدم که یک نگاه کرد و سری تکان داد و مرا کاملاً مجذوب کرد، به نوعی که اصلاً نمی‌خواهم او را از دست دهم. از طرف دیگر به شیک پوشی و عدم رعایت حجاب علاقه دارم، حال اگر از من بخواهد چنین نباشم، چه کنم؟
پاسخ:
داستانی که نقل کردید، با خیلی از داستان‌ها تفاوت دارد. شنیدیم کسانی به جهت ایمانی که دارند و به حسابرسی اعمال اعتقاد دارند، نمی‌خواهند آداب دینی را ترک کنند، اما از آن طرف به کسی علاقه‌مند هستند که حجاب را نمی‌پسندند.
حال در این تضاد گرفتار شده و نمی‌داند چه کنند؟
اما شما از نوع دیگر سخن می‌گویید، به همین خاطر چند چیزی برای ما مبهم است:
شیک پوشی و آرایش را برای چه می‌خواهید؟ آیا همان گونه که آن شخص را برای خود می‌خواهید، به او نیز حق می‌دهید شما را فقط برای خود بخواهد؟ اگر قصد ازدواج با شما را داشته باشد و پس از ازدواج بخواهد زیبایی‌تان را فقط به او نشان دهید و نه کس دیگر، عیب می‌دانید؟
اگر از شما بخواهد برای همه آرایش کنید و موها را نمایان نمایید، وی را مرد ایده‌آل‌تان می‌دانید؟
راستی! چگونه به دنبال یک نگاه چنین روان شدید؟
آنکه هیچ گاه نگاه و نظری از ما بر نمی‌دارد، می‌تواند حداقل به اندازه صاحب نگاه ارزش داشته باشد؟ حال اگر از شما چیزی بخواهد، چه خواهید کرد؟
خوب از مسئله خودمان بگذریم، چون بوی نصیحت می‌دهد و شما از ما خواستید که نصیحت نباشد، پس به مسئله خودتان بپردازیم.
اگر از شما همان را بخواهد که گفتید، به نظر ما نه تنها مشکلی ندارد، بلکه پسندیده و خوب است .
تنها مشکل آن است که چگونه با خود کنار می‌آیید. در هر حال سؤالاتی که در ابتدا پرسیدیم، باید بتوانید برای خود حل کنید. فکر کنم با حل آن پرسش‌ها،‌با خودتان نیز بتوانید بهتر کنار بیایید. در هر حال خداوند دو دل درون انسان قرار نداده، عشق و علاقه با خود‌خواهی جمع نمی‌شود. عشق از هر نوع آن، گذشتن از خود است. چون عاشق در خود احساس نیاز می‌کند و متوجه معشوق می‌شود، پس قدم اول بیرون آمدن از خود را برداشته است،‌حال چگونه با خودخواهی جمع می‌شود؟
به نظر ما مشکل آن است که بخواهد خود را برای همه نمایان کنید، ولی ظاهراً شما این کار را اصلاً مشکل نمی‌دانید، پس این صورت مسئله را پاک می‌کنیم.