علت اصلی ظهور عموم ادیان در خاورمیانه چیست؟

یکی از مشکلات رخدادهای تاریخی عدم شفافیت آن است؛
از این رو مورخان معمولاً در مسایل تاریخی اختلاف نظر دارند.
ظهور پیامبران از خاور میانه و علل ظهور آن ها از منطقه باختر و خاور دورنیز، از مسایل تاریخی است که ابهام داشته و قضاوت درباره آن مشکل است.
مورخان درخصوص ظهور همه پیامبران از منطقه خاور میانه اختلاف دارند.
برخی عقیده دارند که همه پیامبران از خاور میانه ظهور نکرده اند، زیرا پیامبران اختصاص به سرزمین و قوم خاصی ندارند.(1)
طبق آموزه های اسلامی همه امت ها از خود پیامبر داشته اند،از این روپیامبران در همه سرزمین ها بوده اند و قرآن فرمود: «و لقد بعثنا فی کلّ أمة رسولاً أنِ اعبدواالله و اجتنبوا الطاغوت؛(2) در هر امتی پیامبری فرستاده ایم (تا به مردم بگویند) که خدا را بپرستید و از بت اجتناب کنید».
برخی از مورخان باور دارند که پیامبران از مناطق معتدل ظهور نموده اند، زیرا دراین مناطق به دلیل ظهور دانش ها و صنعت، بیشتر زمینه کمال انسان ها فراهم شده و مردم بیشترآماده پذیرش پیامبران هستند. ابن خلدون از طرفداران این نگرش است. وی می‌نویسد: حتی بعثت پیامبران بیشتر در نواحی معتدل بوده و ما خبر بعثت پیامبری را در اقلیم جنوبی و شمالی نیافته ایم، از آن جهت که پیامبران باید از نظر خلقت، کاملترین افراد باشند تا پیامی که از جانب خدا می آورند، مورد قبول واقع شود.(3)
بر این اساس معلوم نیست که همه پیامبران در منطقه خاوری ظهور نموده باشند.
البته پیامبران اولوالعزم صاحب شریعت و کتاب آسمانی، از شرق میانه برخاستند.
نوح(ع) از عراق برخاست و مرکز دعوت ابراهیم(ع) عراق و شام بود، و به مصر و حجاز نیز سفر کرد. موسی(ع) از مصر برخاست،مرکز تولد وقیام ودعوت مسیح (ع) نیز شام و فلسطین بود،وپیامبر اسلام (ص)از سرزمین حجاز برخواست، پیامبران دیگر نیز غالبا در همین مناطق می زیستند به طوری که می توان گفت : شرق میانه منطقه پیامبر خیز جهان بوده است.(4)
یکی از محققان در خصوص علل ظهور پیامبران از خاور میانه می نویسد: با توجه به وضع پیدایش جوامع بشری،‌ و ظهور تمدّن انسانی، این مسئله جای شگفتی نیست، زیرا مورخان بزرگ جهان تصریح می کنند که مشرق زمین (مخصوصاً شرق میانه) گهواره تمدن انسانی است و منطقه ای که به نام هلال خصیب است.(5)
تمدن مصر باستان که قدیمی ترین تمدّن شناخته شده جهان است، تمدّن بابل در عراق، تمدن یمن در جنوب حجاز، همچنین تمدّن ایران و شامات، همه نمونه تمدن های معروف بشری هستند ... قدمت تمدن انسانی دراین مناطق به هفت هزار سال یا بیشتر باز می گردد.
از سوی دیگر، رابطه نزدیکی میان تمدن انسانی و ظهور پیامبران بزرگ است، زیرا انسان های متمدن نیاز زیادی به آیین های الهی دارند، تا هم قوانین حقوقی و اجتماعی را تضمین کرده، جلو تعدیات و مفاسد را بگیرد، و هم فطرت الهی آن ها را شکوفا سازد.
به همین دلیل می گویم نیاز بشر امروز مخصوصاً کشورهایی که از تمدن و صنعت سهم بیشتری دارند، به مذهب، از هر زمین بیشتر است.
اقوام وحشی و یا نیمه وحشی، آمادگی زیادی، برای پذیرش مذاهب ندارند، و اگر مذهب را پذیرا شوند، قدرت نشر آن را ندارند.(6)
بعید نیست چنین ادعا شود که هبوط حضرت آدم(ع) و نقل جمعیت بشری در منطقه خاوری بوده است.
پی نوشت:=====
1 - صدرالدین بلاغی، قصص قرآن، ص 344.
2 - نحل (16) آیة‌ 36.
3 - قصص قرآن، ص 344.
4 - ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن ج7، ص 367.
5 - هلال پر برکت، اشاره به منطقه ای است که از دره نیل شروع می شود و تا مسیر دجله و فرات و اروند رود ادامه پیدا می‌کند زادگاه تمدن های بزرگ جهان است.
6 - پیام قرآن، ج 7، ص 397 – 368.