آیا مى‏توان بودا یا زردتشت را پیامبر نامید؟ نظر اسلام در مورد ادیان فوق و پیروانشان چیست؟

واژه بودا در سانسکریت به معناى کسى است که به روشن‏بینى و اشراق رسیده است. بودا در نپال متولد شد و احتمالاً در حدود قرن ششم تا چهارم قبل از میلاد مى‏زیسته است: گویند بودا در 29 سالگى با مشاهده چهار منظره پیر سالخورده، مریض درمانده، جنازه و راهب قصر پدر، همسر و تنها فرزندش را ترک کرد؛ موى سر را تراشید؛ لباس راهبان هندو را پوشید و شش سال به ریاضت مشغول شد و زیر درختى به روشن بینى رسید. بودا پس از 45 سال تعلیم، در هشتاد سالگى درگذشت. از بودا در فرهنگ اسلامى بیشتر با نام "بوذاسف" یاد شده و او را فیلسوفى معتقد به تناسخ دانسته‏اند که دین باور را در هند رواج داده است. شهرستانى از پیروان بودا با نام "اصحاب بدده" یاد مى‏کند و مى‏گوید: بدده به معناى کسى است که در این عالم متولد نشود، نکاح نکند، نخورد، نیاشامد، پیر نشود و نمیرد. برخى از علماى اسلام او را پیامبر دانسته‏اند چنان که محمد باقر مجلسى داستان بلوهر و بوذاسف را مشتمل بر حکمت‏هاى شریفه انبیاء و مواعظ لطیف حکما و گنجى از گنج‏هاى ربانى دانسته است. محمد حسین آل کاشف الغطا نیز بودا را "النبى الهندى" نامیده است.(1)
زردتشت داراى پیروانى بود که قائل به دو خدا یا دو مبدأ (نور و ظلمت و یزدان و اهریمن) بوده‏اند و به آنان قوم آتش پرست و گبر مى‏گویند. برخى مى‏گویند که مجوس طایفه‏اى بودند که کتاب آسمانى داشتند. ابن ابى الحدید گوید: مجوس بر این عقیده‏اند که هدف آفریدگار را از آفرینش جهان این بود که خود را از شر دشمن یعنى شیطان برهاند و این جهان را دامى ساخت که دشمن را در آن بیافکند. دسته‏اى گفته‏اند: خدا به وحشت افتاد و اندیشه بدى به خاطرش خطور کرد و از آن اندیشه باطل، شیطان به وجود آمد. برخى گویند: شیطان زاییده شکى است که خدا دچار آن شد. برخى گفته‏اند: شیطان زاده عفونتى قدیمى است.
از امام صاد(ع) سؤال شد: آیا مجوس را پیغمبرى بوده است؟ فرمود: آرى، چون پیامبر(ص) از آنان جزیه گرفت و فرمود: مجوس پیغمبرى داشتند که او را به قتل رساندند و کتابى داشتند که آن را سوزاندند و کتابشان در دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود.(2)
در هر صورت چه بودا و زردتشت پیامبر باشند یا نباشند، پیروان آنها و پیروان ادیان الهى باید به آخرین پیام الهى که اسلام است، گوش فرا داده و به اسلام رو آورند. غیر از دین اسلام پذیرفته نیست: "من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرین".(3)
پى‏نوشت‏ها:
1- دانشنامه جهان اسلام، ج 4، ص 499 به بعد، با تلخیص.
2- معارف و معاریف، ج 5، ص 1988، کلمه مجوس.
3- آل عمران (3) آیه85