16آذر،روز دانشجو

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. عوامل و زمینه‌های وقوع حادثه 16 آذر   
2. دلیل نام‌گذاری روز دانشجو    
3. تبعات حادثه 16 آذر    
4. گره خوردن روز دانشجو با آمریکاستیزی  
5. چرایی پیوند روز دانشجو با 16 آذر   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/skEdr