پیرامون زندگانی امیرالمومنین علیه السلام

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. چگونگی بیعت امام علی علیه السلام با خلفا    
2. رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام در پذیرش خلافت    
3. انتساب لقب قتال العرب به امیرالمؤمنین علیه السلام    
4. خانوادۀ امیرالمؤمنین در کوفه    
5. دفاع از ولایت در ماجرای سقیفه    
6. میزبان امیرالمؤمنین در شب شهادت    

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/RwotT