پیاده روی اربعین از منظر روایات

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1- پیاده روی اربعین در روایات    
2- ارزش حج و زیارت قبر امام حسین علیه السلام    
3- اختصاص اربعین به امام حسین علیه السلام    
4- اعتبار زیارت اربعین    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/UtSEM
 

موضوع: