نورهدایت1

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. سخن گفتن قبل از تولد    
2. نافرمانی فطرس ملک و شفا توسط امام حسین علیه السلام    
3. مفهوم روایت حسینٌ منّی و أنا من حسین    
4. ارتزاق از انگشتان پیامبر صلی الله علیه و آله    
5. سیره اخلاقی و تربیتی امام حسین علیه السلام    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/EIAfv
 

موضوع: