نهضت ملی شدن صنعت نفت

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. تاریخچه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران    
2. علت اختلاف مصدق و کاشانی   
3. جمعیت فدائیان اسلام   
4. نهضت ملی یا نهضت مذهبی   
5. سرنوشت کودتای 28 مرداد    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/vgXor