ندانستن حکم باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

ندانستن حکم باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

 آیا کس که جاهل( نمیداند) که باقی ماندن بر جنابت باعث باطل شدن روزه می شود، حکمش چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.