مصیبت بزرگ

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. مصیبت بزرگ و بازتاب عمل  
2. علم امام به شهادت    
3. شهادت و شفاعت و فدیه  
4. آب زمزم برای اسماعیل و تشنگی علی اصغر    
5. یاریِ اجنه در روز عاشورا   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/XYItI