مصرف قرص و دارو بدون آب، برای روزه دار

مصرف قرص و دارو بدون آب، برای روزه دار

خوردن قرص یا دارو بدون آب روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.