ماه رمضان در آینه پرسش

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. تفاوت روزه اسلامی با روزه آب    
2. قرائت قرآن بدون تدبر     
3. زنجیر شدن شیطان در ماه مبارک رمضان    
4. تقویت اخلاقی در ماه مبارک رمضان    
5. استفاده از ماه مبارک رمضان   
6. سند دعای ماه مبارک رمضان    
7. ثواب شش روز ماه شوال   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/PfBzV

موضوع: