قرآن و فرهنگ زمانه

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

 

1. زبان قرآن   
2. ادبیات مردانه در قرآن کریم    
3. ادعای تأثیرپذیری قرآن از شعر إمرؤ القیس    
4. ترجیح پسر بر دختر    
5. وعده های مادی در بهشت    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/vOwyn

 

موضوع: