ظاهر پنهان(منجی در مذاهب)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.مهدویت در شیعه و عامه    
2.اسماعیلیه و آموزه مهدویت   
3.زیدیه و آموزه مهدویت    
4.شیخیه و مهدویت  

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/qLohy
 

موضوع: