ظاهر پنهان(منجی در ادیان)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.امام زمان در عهد قدیم   
2.منجی در آیین هندو    
3.منجی در مسیحیت    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/rDrpD
 

 

موضوع: