طوفان الاقصی(اخلاق)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. اقدام متقابل غیر انسانی در جنگ    
2. تجویز جنگ جهت دفع شر    
3. کشتن غیر نظامیان در جنگ    
4. نحوه برخورد با اجساد دشمن    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

http://mmps.ir/gbfsk