شهید و شهادت

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.مصداق شهید   
2.بخشش گناهان شهید    
3.بالاترین عمل   
4.ارزش شهید و شهادت    
5.شهیدان زنده اند    
6.کسب ثواب شهادت    
7.برزخ شهید    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/QbjbU

موضوع: