شبهات ناسازگاری قرآن و علم

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1 رانده شدن شیاطین با شهاب‌سنگ
2. معناشناسی صلب و ترائب
3. ناسازگاری متلاشی شدن کوه بادانش بشری
4.حرکت خورشید 
5. آفرینش استخوان از گوشت؟!

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/xxlID

 

موضوع: