شبهات قرآنی آفرینش جهان

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. ترتیب آفرینش زمین و آسمان    
2. آفرینش جهان در شش روز   
3- آفرینش جهان در شش ‌دوره 
4. هفت زمین    
5. مراحل تشکیل زمین چیست؟    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/QHvZq

 

موضوع: