سیره حکمرانی امیرالمؤمنین علیه‌السلام

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. چرا امام علی برای دفع خطر معاویه به او امتیاز نداد؟  
2. تمجید امیرالمؤمنین از حلفا    
3. قضاوت شریح در حکومت امام علی 
4. معیار انتخاب مسئولین    
5. روش امیرالمؤمنین در تقسیم غنائم   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.
https://mmps.ir/AGMty