سنت پیاده‌روی اربعین

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1-پیاده‌روی اربعین، بدعت یا شعائر دینی   
2-پیاده روی اربعین و  هدر دادن زمان و هزینه    
3-سیاسی یا دینی بودن پیاده‌روی اربعین
4- بازآفرینی اولین زیارت اربعین   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/LhZiK