زمان نیت روزه

زمان نیت روزه

نیت روزه را باید چه زمانی انجام داد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.