رجعت

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. رجعت در تعارض با قرآن؟!   
2. کیفیت رجعت  
3. مقایسه «رجعت» با «تناسخ»   
4. رجعت پیامبر در منابع شیعی   
5. فلسفه رجعت امامان 

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/TKjyb