دوران امامت زین العابدین علیه‌السلام

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. تعداد شهدای از نسل حضرت ابوطالب در عاشورا   
2. مدت بیماری امام زین العابدین علیه‌السلام   
3. تقیه در بیعت امام سجاد علیه‌السلام با یزید   
4. رفتار متفاوت امام سجاد علیه‌السلام در برخورد با خلفای اموی 
5. امام سجاد علیه‌السلام پس از عاشورا
6. تعداد شیعیان در آغاز امامت امام سجاد علیه‌السلام    
7. امام سجاد علیه‌السلام و انتقام خون سیدالشهداء   
8. امام سجاد علیه‌السلام و مختار    
9. گریه های امام سجاد علیه‌السلام    
10. امام سجاد علیه‌السلام و آرزوی مرگ   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/mrryb