حکم مسح میت برای روزه دار

حکم مسح میت برای روزه دار

 آیا مسح میت باعث بطلان روزه می شود؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.