حکم سرم برای روزه دار

حکم سرم برای روزه دار

آیا سرم روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.