حکم بلعیدن خلط سرو سینه برای روزه دار

حکم بلعیدن خلط سرو سینه برای روزه دار

 آیا  فرو بردن خلط سر و سینه باعث باطل شدن روزه می گردد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.