حکم اهدای خون در روزه داری

حکم اهدای خون در روزه داری

 آیا اهدای خون روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.