حکم آرایش کردن روزه دار

حکم آرایش کردن روزه دار

آرایش کردن باعث باطل شدن روزه می شود؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.