ثار الله در کلام الله

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.آیات امام حسین علیه السلام    
2.سوره فجر و امام حسین علیه السلام    
3.مستندات قرآنی قیام عاشورا   
4.آیه ولیال عشر و دهه محرم    
5.«ذبح عظیم» و تطبیق آن بر امام حسین علیه السلام   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/hropk

موضوع: