تناقض و تعارض در قرآن

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.تناقض در آیات قرآن   
2. تعارض کلام خدا در قرآن    
3. تناقض در رنج انسان   
4. تناقض در تحمل بار گناه  
5. تناقض در منع توهین    
6. تعارض در کیفیت خلقت انسان   
7. مسجدالاقصی در قرآن    
8. تعارض در انتخاب و اجبار دین در قرآن    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/izqmA

موضوع: