ترور و خشونت

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.ترور در روایات  
2.ترور در اخلاق   
3.تجویز ترور در اسلام 
4.ترور در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله  

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.
https://mmps.ir/bWVSJ

موضوع: