بررسی سندی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. اعتبارسنجی دعای «هفت هیکل»   
2. اعتبار سنجی دعای« عکاشه»    
3. اعتبارسنجی دعای «فرج» و بررسی محتوایی آن   
4. اعتبارسنجی« نهج البلاغه»  
5. اعتبارسنجی« انتساب ایام هفته به ائمه»  

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/xSkzp

موضوع: