باقی ماندن بر فتوای مرجع مرحوم، مطابق با فتوای ایشان

باقی ماندن بر فتوای آیت الله صافی با فتوای خود ایشان

 آیا با از دنیا رفتن آیت الله صافی میتوان با فتوای خودشان بر ایشان باقی ماند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.