انتخابات (مشارکت)

انتخابات (مشارکت)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. مشارکت حداکثری یا انتخاب اصلح  
2. رای بالا یا صلاحیت افراد   
3. مشروعیت اکثریت در اسلام   
4. تاثیر انتخابات در زندگی مردم   
5. رای سفید   

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/ISFzF