انتخابات (شورای نگهبان)

انتخابات (شورای نگهبان)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. معیار کاندیدای اصلح    
2. جرم مخالفت با شورای نگهبان    
3. فرمایشی بودن انتخابات ایران    
4. نظارت استصوابی و کاهش مشارکت    
5. شورای نگهبان و جمهوریت    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/Knpaa