ام المومنین خدیجه علیهاالسلام

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

۱. نام شوهران و فرزندان حضرت خدیجه

۲. جایگاه اجتماعی حضرت خدیجه

۳. سن حضرت خدیجه زمان ازدواج با پیامبر اسلام

۴. ثروت حضرت خدیجه از کجا آمده؟

۵. نقش حضرت خدیجه در پیشبرد اسلام

۶. ویژگی حضرت خدیجه

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

http://mmps.ir/VWmrW