اعتراض و اغتشاش

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. نقد و اعتراض به معصومان علیهم السلام    
2. اقدام پلیس در اغتشاشات  
3. تبیین شعار ایران را پس می گیریم در اغتشاشات   
4. حق اعتراض قانونی    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/yjBMi