اعتبار قرآن

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. زبان قرآن؛ نمادین یا واقع نما؟    
2. تاریخمند بودن معارف قرآن    
3. تأثیر فرهنگ زمانه در محتوای وحی    
4. اعتبار سنجی متواترات؛ شبهه در اعتبار تاریخی قرآن   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/rVSmK