استفاده از رنگ مو و حنا برای روزه دار

استفاده از رنگ مو و حنا برای روزه دار

 آیا رنگ کردن یا حنازدن باعث باطل شدن روزه می شود؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.