ارتداد سلمان رشدی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.توبه سلمان رشدی  
2.رویکرد کتاب آیات شیطانی در مورد قرآن    
3.برخورد اسلام با مخالفان و مرتدان    
4.اهداف کتاب آیات شیطانی    
5.سلمان رشدی و قبح ترور    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.
https://mmps.ir/fIXbv
 

موضوع: