اخلاق در عبادات

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. اختلاف با شوهر در روزه خواری    
2. بی‌نمازی همسر    
3. ریشه‌یابی تنبلی در عبادات    
4. تربیت اجباری در عبادات   
را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/vkIEg