آوای غدیر 2

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.آیات غدیر   
2.آیه اکمال و غدیر  
3.اثبات ولایت از آیه اکمال   
4.رابطه سوره معارج با غدیر    
5.آیه تبلیغ ناظر به بعثت یا غدیر    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/lRApm

موضوع: