آوای غدیر 1

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.تاریخچۀ جشن غدیر   
2.تبلیغ غدیر    
3.فراموشی غدیر در سقیفه    
4.استناد نکردن امیر المؤمنین علیه السلام به غدیر  
5.ارتداد مردم بعد از پیامبر    
6.نسبت غدیر با ماجرای دوات و قلم   
7.غدیر در منابع اهل سنت   
8.استناد به غدیر در روایات   
9.تبریک خلیفه اول در منابع اهل سنت    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/utTYk
 

موضوع: