قرآن

در مورد آرامش يابي براي تمركز خاطر قطعا علاوه بر ذكر و دعا، بررسي علل پراكندگي خاطر و سعي در برطرف كردن آن علل مهم می باشد

شنيدن قرآن هم مانند تلاوت قرآن مستحب است

در مورد خواص و فضائل سوره مباركه « يس »روايات زيادي در كتب تفسيري و روايي وجود دارد

صفحه‌ها