قرآن

اين كه همسران پيامبر كه از دنيا رفته اند، مادران مؤمنان ناميده شده اند، نشان از آن دارد كه تكريم و احترام آنها بر امت واجب است و عايشه هم يكي از آنها است.

بت پرستي در هر دوراني ملاكات و رسوم خودش را داشته مثلا در زمان جاهليت با اشيائي اعم از چوب و سنگ بت درست مي كردند و آن را خداي خود مي ناميدند و نام هاي لات و...

كتاب های وحیانی علاوه بر تایید عقل و فطرت، برای تعلیم معارفی در باب مبدأ و معاد و ارتباط آن دو، صفات خدا و ... ، به بشر نازل شده اند كه بشر جز وحی راهی برای ...

اگر بعد از پيامبر، قرآن كافي بود، بايد اختلاف ها را طبيعي و حق و اراده خدا بدانيم، زيرا افراد به طور طبيعي در برداشت از قرآن اختلاف نظر پيدا مي كنند ...

آياتي كه درباره وجوب نماز است زياد است و چند دسته هستند يك دسته كه به طور كلي امر به اقامه نماز مي كنند و آن تمام آياتي است كه « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » ...

هر قانون گذاری برای نظم در امور و كارهای زندگی عادی مردم تلاش می كند كه به موارد مهم و غیر قابل تغییر اشاره كند، مثلا در حكومت اسلامی ایران قانون گذار از آن ...

معارف مربوط به مبدأ و معاد و بينش هاي حق (آيات معارفي قرآن)اين معارف كه همان حقايق جهان هستي مي باشند، از چنبره زمان و مكان بيرونند و ابدي و ازلي مي باشند...

شما ادعا كرده ايد 80 درصد قرآن راجع به تاريخ گذشتگان و تاريخ معاصر نزول مي باشد در حالي كه اين ادعايي كاملا نادرست است. تمام آياتي كه به نوعي به جنبه هاي تاریخی

چه كسی گفته یا می گوید مجازات هایی كه در قرآن ذكر شده، نسبت به مجازات های سایر ادیان سخت گیرانه تر و شدید تر است؟ البته با توجه به دو كتاب تورات و انجیلی كه ...

قرآن داراي نظم و چينش منطقي است ولي نه نظم معمول در بين ما انسان ها. ما كتاب تاريخي مي نويسيم يا علمي يا آموزشي و هر كدام از اينها نظم و چينش خاص خود دارند ...

صفحه‌ها